HomeProductAbout usHow to OrderContact usMy Map
 สำหรับสมาชิก
อีเมล์ 
รหัสผ่าน 
 ลืมรหัสผ่าน?

 


ราคาปกติ ฿ 10,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,650.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 9,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,050.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,920.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 8,590.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,620.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,490.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,300.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 10,590.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,390.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,530.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า All in One PC

ราคาปกติ ฿ 23,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 21,650.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,530.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,640.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 18,490.00
ราคาพิเศษ ฿ 16,150.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 18,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 17,070.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Computer PC

ราคาปกติ ฿ 8,590.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,620.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 9,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,940.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 10,590.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,390.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 10,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,630.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,510.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,490.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,300.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Notebook

ราคาปกติ ฿ 10,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,650.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 10,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,710.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 9,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 9,050.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,590.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,180.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,110.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,920.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Projector

ราคาปกติ ฿ 14,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 12,270.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 35,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 29,990.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 38,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 31,990.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 17,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 13,920.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,400.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 11,140.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Mono Laser Printer

ราคาปกติ ฿ 4,250.00
ราคาพิเศษ ฿ 3,950.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 15,200.00
ราคาพิเศษ ฿ 12,270.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,598.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,310.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า DotMetrix Printer

ราคาปกติ ฿ 8,190.00
ราคาพิเศษ ฿ 7,120.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,310.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 20,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 17,650.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 7,990.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,960.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 66,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 57,540.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 99,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 87,660.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Designjet Printer

ราคาปกติ ฿ 405,900.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 83,453.00
ราคาพิเศษ ฿ 66,190.00
(Included Vat)
ราคาปกติ ฿ 264,600.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 63,945.00
ราคาพิเศษ ฿ 50,730.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 1,147,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 922,480.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 50,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 47,370.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า UPS

ราคาปกติ ฿ 6,200.00
ราคาพิเศษ ฿ 5,740.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 4,600.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,180.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 45,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 43,920.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,700.00
ราคาพิเศษ ฿ 18,150.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 31,300.00
ราคาพิเศษ ฿ 28,870.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 365,100.00
ราคาพิเศษ ฿ 355,160.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Server

ราคาปกติ ฿ 29,700.00
ราคาพิเศษ ฿ 27,630.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 27,200.00
ราคาพิเศษ ฿ 25,260.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 79,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 73,200.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Qnap

ราคาปกติ ฿ 5,570.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,800.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 6,950.00
ราคาพิเศษ ฿ 6,000.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,585.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,030.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,367.00
ราคาพิเศษ ฿ 16,400.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 29,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 26,710.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 33,800.00
ราคาพิเศษ ฿ 30,210.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Software

ราคาปกติ
ราคาพิเศษ CALL
ราคาปกติ
ราคาพิเศษ CALL
ราคาปกติ
ราคาพิเศษ CALL

หมวดสินค้า Visualizer

ราคาปกติ ฿ 24,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 16,230.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 32,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 22,450.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 59,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 38,270.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 49,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 28,470.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 49,900.00
ราคาพิเศษ ฿ 25,410.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,500.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,000.00
(Excluding Vat 7%)

หมวดสินค้า Office Automation

ราคาปกติ ฿ 13,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 10,120.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 8,600.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 18,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 14,000.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 39,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 30,340.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 29,000.00
ราคาพิเศษ ฿ 24,890.00
(Excluding Vat 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,200.00
ราคาพิเศษ ฿ 4,050.00
(Excluding Vat 7%)


ต้องการส่วนลดพิเศษ หรือสั่งซื้อจำนวนมาก

กรุณาโทร: 095-6126969 / 098-5854015

 

Email: sale@hitechshoponline.com

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

 

 

 

 

 

HOME | PRODUCT | ABOUT US | HOW TO ORDER | CONTACT US | MAP
บริการจัดส่งทั่วประเทศ | ขอใบเสนอราคา | ศูนย์ซ่อม-ศูนย์บริการสินค้า | Facebook