HomeProductAbout usHow to OrderContact usMy Map
 ѺҪԡ
 
ʼҹ 
 ʼҹ?

 


Ҥһ 31,990.00
ҤҾ 27,180.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 39,990.00
ҤҾ 33,230.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 14,490.00
ҤҾ 12,830.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 29,990.00
ҤҾ 25,490.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 34,126.00
ҤҾ 29,650.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 46,990.00
ҤҾ 39,930.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Notebook

Ҥһ 10,990.00
ҤҾ 9,850.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 39,990.00
ҤҾ 33,230.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 25,490.00
ҤҾ 22,140.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 26,990.00
ҤҾ 23,570.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 25,990.00
ҤҾ 22,580.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 31,990.00
ҤҾ 27,180.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Computer PC

Ҥһ 15,590.00
ҤҾ 13,840.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 19,000.00
ҤҾ 17,380.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 12,990.00
ҤҾ 11,410.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 20,990.00
ҤҾ 18,440.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 14,990.00
ҤҾ 13,290.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ All in One PC

Ҥһ 23,900.00
ҤҾ 21,650.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 18,490.00
ҤҾ 16,150.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 12,990.00
ҤҾ 11,290.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 14,490.00
ҤҾ 12,830.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 46,990.00
ҤҾ 39,930.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Projector

Ҥһ 79,900.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 25,900.00
ҤҾ 21,000.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 15,900.00
ҤҾ 11,620.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 14,900.00
ҤҾ 12,630.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 20,900.00
ҤҾ 16,670.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 20,900.00
ҤҾ 17,480.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Mono Laser Printer

Ҥһ 15,200.00
ҤҾ 12,180.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 33,355.00
ҤҾ 29,050.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 7,935.00
ҤҾ 7,370.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ DotMetrix Printer

Ҥһ 20,500.00
ҤҾ 17,830.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 11,900.00
ҤҾ 10,420.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 66,900.00
ҤҾ 58,130.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 99,000.00
ҤҾ 88,560.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 8,190.00
ҤҾ 7,120.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 7,990.00
ҤҾ 6,960.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Designjet Printer

Ҥһ 50,000.00
ҤҾ 62,360.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 405,900.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 83,453.00
ҤҾ 66,190.00
(Included Vat)
Ҥһ 264,600.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 63,945.00
ҤҾ 50,730.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 1,147,000.00
ҤҾ 922,480.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Qnap

Ҥһ 5,570.00
ҤҾ 4,800.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 6,950.00
ҤҾ 6,000.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 16,585.00
ҤҾ 14,030.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 19,367.00
ҤҾ 16,400.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 29,900.00
ҤҾ 26,710.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 33,800.00
ҤҾ 30,210.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Software

Ҥһ
ҤҾ CALL
Ҥһ
ҤҾ CALL
Ҥһ 8,750.00
ҤҾ 6,990.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Visualizer

Ҥһ 24,900.00
ҤҾ 16,230.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 32,900.00
ҤҾ 22,450.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 59,900.00
ҤҾ 38,270.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 49,900.00
ҤҾ 28,470.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 49,900.00
ҤҾ 25,410.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 11,500.00
ҤҾ 10,000.00
(Excluding Vat 7%)

ǴԹ Office Automation

Ҥһ 9,243.00
ҤҾ 9,240.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 10,925.00
ҤҾ 10,920.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 15,121.00
ҤҾ 15,120.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 32,766.00
ҤҾ 32,760.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 24,364.00
ҤҾ 24,360.00
(Excluding Vat 7%)
Ҥһ 4,374.00
ҤҾ 4,370.00
(Excluding Vat 7%)

ͧǹŴ 觫ͨӹǹҡ

س: 09-0678-6443

Email: sale@hitechshoponline.com

ѷ ʧǹԷ㹡¡ԡ ¹ŧҤТ ѹͧҨҡͼԴҴ㹡þ سҵǨͺ´ͧԹҷء駡͹ӡ觫Թ

HOME | PRODUCT | ABOUT US | HOW TO ORDER | CONTACT US | MAP
ԡèѴ觷ǻ | ʹҤ | ٹ-ٹԡԹ | Facebook